Schoolfruit.nl

Naast mijn werkzaamheden als imker adviseer ik basisscholen in de regio Drenthe, Groningen en Friesland als adviseur voor gezond onderwijs. Doel is om gezonde voeding voor alle basisschoolleerlingen mogelijk te maken.

Daarom adviseer ik scholen over een gezond beleid. Denk aan het traktatiebeleid, de keuze voor wat er op school gegeten en gedronken mag worden en de mogelijkheden om fruit op school te ontvangen. Want klassikaal fruit eten werkt en zien eten doet eten. Ik ondersteun zowel in beleid als financieel. Ik kan overleggen met de medezeggenschapsraad, ouderraad en het team onderwijzers, ik weet subsidiemogelijkheden in de eigen gemeente te vinden en vind waar nodig sponsoren om fruit op school mogelijk te maken.

Uiteraard zie ik als imker ook allerlei vormen van kruisbestuiving, zogezegd. Nodig mij gerust eens uit voor een gezond gesprek op school!

www.gezondwijs.nl / arjan@gezondwijs.nl / 06 213 264 17

Gezond en verantwoord
Bent u bezig met gezonde voeding op school, het behalen van certificaten voor de gezonde school of wilt u schoolfruit in de regio Drenthe?

Neem dan gerust contact op via mail: arjan@schoolfruit.nl of kijk op www.schoolfruit.nl.