Vaak gestelde vragen

[lab_divider type=”plain” plain_style=”thin” plain_color=”#fed64c”]

Zoveel bijen, is dat niet gevaarlijk?

Nee.

Dat is het korte antwoord. Maar de vraag is legitiem want niet iedereen is even enthousiast over kleine vliegende beestjes met een angel.

Nu hebben bijen nogal eens last van het imago van wespen.

Bijen komen zelden in de buurt van mensen. Een bij die de kast uitvliegt gaat namelijk op zoek naar nectar of stuifmeel. Haar taak is hier een voorraad van aan te leggen in de kast. Nectar en stuifmeel vinden de bijen bij bloemen van bomen en planten. In het hedendaagse Nederland vaak nog eerder in de stadse omgeving dan in de landelijke omgeving waar vooral gewassen groeien die voor mens en dier belangrijk zijn als voedsel maar voor de bijen maar weinig of kortdurend een bron van nectar en stuifmeel zijn.

Wespen hebben echter een ander leven dan bijen en worden op enig moment gedwongen het nest waar ze woonden te verlaten. Vaak in augustus komen er dan in grote getale wespen voor in de omgeving van onze terrassen, bbq’s en afvalbakken. Meestal aangetrokken door de zoete geuren van eten en drinken. Dat doen bijen niet.

Bijen zijn daarnaast erg goed te sturen. Als de vlieghoogte hoog genoeg is ontmoeten ze op hun vliegtocht naar de gewenste bloemen helemaal geen mensen. Ze zoeken de bloemen op en dalen vaak pas als ze er zijn. Het uitvliegen vanaf een dak is dus uitstekend, want hoog genoeg om vrij uit te vliegen! Dit kan ook gestuurd worden door het plaatsen van een hoog obstakel, zoals een schutting, voor de bijenkast waardoor de bijen gedwongen worden eerst hoogte te winnen.

Imkerij Bij de Drenth heeft bijenvolken van het ras Carnica. Dit is een ras met een aantal gunstige eigenschappen waaronder de vriendelijkheid van het volk.
Toch blijven het beestjes die zich met hun angel zullen verdedigen wanneer ze in de knel komen. Op deze manier kan iemand gestoken worden door een bij en hoewel dit even pijnlijk kan zijn is er over het algemeen niet veel aan de hand. Dit wordt anders bij een allergische reactie. Dan kan een bijensteek vervelende gevolgen hebben.

Als u bijenkasten huurt voor uw bedrijf communiceren we altijd duidelijk met uw buren. Bij de Drenth maakt met u afspraken over de wijze waarop we dit uitvoeren.

[lab_divider type=”plain” plain_style=”thin” plain_color=”#fed64c”]

Wat moet ik doen als ik tóch gestoken word?

Een tip wanneer u gestoken wordt door een bij is om direct te kijken of de angel in de huid is achtergebleven. Door een soort weerhaakjes blijft deze vaak samen met het gifblaasje achter in de huid. Probeer deze met een nagel, of pinpas bijvoorbeeld, weg te schrapen van de huid. Als u deze tussen duim en wijsvinger probeert te pakken loopt u het risico het gifblaasje helemaal leeg te knijpen waardoor er nog meer gif in de huid komt.

Een volkswijsheid zegt ook het gif uit te zuigen. Dit is over het algemeen nutteloos omdat het gif zich te snel verspreidt. Bovendien kan het zelfs riskant zijn omdat het zojuist genoemde gifblaasje dan in de keel kan schieten van de dappere helpende hand! Liever niet doen dus.

Bent u gestoken en wilt u zich groot houden? Doe dan niet stoer door te doen alsof er niets aan de hand is. Rustig blijven is prima, maar vertel altijd iemand dat u zojuist gestoken bent en vraag hem of haar u even in de gaten te houden. Mocht u een allergische reactie vertonen – misselijk worden, hartkloppingen, last van ademhalen, benauwdheid – dan kan direct hulp gezocht worden. Let vooral op wanneer u in het gezicht of in de buurt van luchtwegen bent gestoken. Door zwellingen kan dit erg vervelend zijn en soms moet een arts geraadpleegd worden.

Helaas zijn de gevolgen voor de bij die u gestoken heeft over het algemeen dramatischer dan voor u. Ze overleeft het namelijk niet als de angel achterblijft…

[lab_divider type=”plain” plain_style=”thin” plain_color=”#fed64c”]

Is Tuinhoning wel veilig en gezond?

Ja. Waarschijnlijk verkoopt u met honing uit uw eigen omgeving een zuiverder en eerlijker product dan de honing die tegen lage prijzen wordt geïmporteerd uit andere delen van de wereld. Vaak aangeduid als ‘niet EU-honing’.

Hoewel er op het etiket staat dat er in de pot honing zit is dit niet altijd het geval. Dit kunnen ook andere suikers zijn. Controle hierop is vaak niet toereikend. Bovendien komen er vaak ongewenst andere, giftige, stoffen of antibiotica in de honing terecht omdat dit wordt gebruikt om ziekten te bestrijden en de opbrengst te verhogen. Die  middelen zijn niet in alle landen verboden, echter binnen de EU is het gebruik om goede redenen niet toegestaan.

Over het algemeen geldt dat de EU-honing, en zeker de honing van lokale imkers, van goede kwaliteit en een eerlijk product is.
Laat u ook niet onnodig in de war brengen door loze kreten als ‘ambachtelijk’, ‘koud geslingerd’ of ‘natuurzuiver’, deze toevoegingen mogen niet op een etiket staan en hebben doorgaans alleen commerciële waarde. Ze zeggen helemaal niks over de honing.

[lab_divider type=”plain” plain_style=”thin” plain_color=”#fed64c”]

Waarom geen andere lokale imker?

Dat kan uiteraard ook en wanneer het lokaal is juicht Bij de Drenth dat van harte toe!

Het is wel zo dat u met Tuinhoning echt een ander, uniek product kunt aanbieden. In de BIJverkoopdisplay  welke Bij de Drenth aanbiedt zit altijd lokale Drentse honing, van betrokken lokale imkers. De Tuinhoning welke u oogst van de bijen in uw eigen kast is natuurlijk het mooiste lokale product dat u in uw winkel kunt aanbieden. Honing uit de tuin van uw klanten!

Tuinhoning gaat daarbij nog verder door het hele verhaal te vertellen. Met een unieke QR-code op elk potje Tuinhoning kan de klant alle informatie vinden over de locatie van de bijenkasten in hun eigen wijk, het werk van de imker en het slingeren van de honing!

Met Tuinhoning draagt u bij aan de biodiversiteit in uw eigen omgeving en dat komt de bloemen en planten in de wijk weer ten goede want die worden door de bijen uitstekend bestoven.

[lab_divider type=”plain” plain_style=”thin” plain_color=”#fed64c”]

Hoe informeer ik mijn klanten?

Daar heeft u ongetwijfeld uw (sociale media) kanalen voor! Hier levert imkerij Bij de Drenth alle inhoud voor in tekst, foto en video.

U krijgt regelmatig een filmpje over de werkzaamheden van de imkers. Bij de afname van een bijenkast ontvangt u een filmpje over de plaatsing van uw bijenkasten en de omgeving waar de bijen vliegen. Hierin wordt, gelijk met de bijenkast, uw bedrijf centraal gesteld. Zodra er honing kan worden geslingerd ontvangt u ook daarvan een filmpje en uw klanten vinden deze content allemaal op www.tuinhoning.nl en via de QR-code op elke pot Tuinhoning.

Bij de afname van één of meerdere bijenkasten zorgt Bij de Drenth voor veel free publicity door de lokale pers uit te nodigen en actief media te informeren. De ervaring is dat dit goed wordt opgepakt door de lokale media en uiteraard kunt u hier ook uw eigen netwerk voor benaderen.

Op de winkelvloer treft uw klant zodra beschikbaar de Tuinhoning en wanneer u deze op de BIJverkoopdisplay plaatst heeft u uitstekende POS communicatie op de winkelvloer.

[lab_divider type=”plain” plain_style=”thin” plain_color=”#fed64c”]

Kan ik nog meer doen?

Uiteraard!

U draagt met de bijenvolken bij uw onderneming enorm bij aan de biodiversiteit in uw omgeving. De bijen zorgen voor veel extra bestuiving tijdens hun zoeken naar stuifmeel en nectar. Dat gaan uw klanten merken in hun tuin. U kunt daarom ook met uw assortiment bloemen en planten hieraan bijdragen door bijvoorbeeld niet mee te doen met de stuntprijzen van voorjaarsperkgoed. Dit zijn helaas vaak plantjes die volgespoten zijn met middelen om zoveel mogelijk ziekten te voorkomen. Dit komt helaas uiteindelijk ook in de honing terecht. Goed dus om hier ook naar te kijken en een bewust assortiment te kiezen als u bloemen en planten verkoopt.

[lab_divider type=”plain” plain_style=”thin” plain_color=”#fed64c”]

Is de honingbij een bedreiging voor de wilde bij?

Er wordt veel gemeld over bijen in de media: “Het gaat slecht met de bij.” “De bijen zijn belangrijk voor ons.” “Zonder bijen sterft alle leven!”

Het klopt inderdaad dat er de laatste jaren veel minder bijen geteld worden. Vooral de wilde bijensoorten in Nederland nemen af. De honingbijen hebben het voordeel dat ze verzorgd worden door een imker en dat helpt ze om bijvoorbeeld ziekten te voorkomen.

De grootste bedreiging voor zowel de wilde bij als de honingbij en vele andere insecten is het gedrag van de mens. Door de mens komen er veel giftige stoffen in en op planten terecht en neemt de biodiversiteit enorm af. Denk aan onze grote agrarische sector waardoor er weinig ruimte is voor andere planten en bloemen dan wat we zelf willen verbouwen. Maar ook de keurig aangeharkte tuinen, gemaaide gazons en bestrate terrassen rondom woningen helpen de bijen niet.

Toch kan ineens de vraag opkomen of honingbijen geen bedreiging vormen voor de wilde bijen. Immers, de aanwezige nectar kan maar door één bij meegenomen worden.

Die vraag kan niet zo gemakkelijk beantwoord worden. Immers, honingbijen en wilde bijen bestaan al eeuwen naast elkaar. Dus ze hebben beide bestaansrecht. Er is te weinig wetenschappelijk onderzoek beschikbaar om zomaar te zeggen dat een afname van de ene soort wordt veroorzaakt door een toename van de andere soort. Wel is het zo dat er uitzonderlijke situaties ontstaan waarbij er door imkers zoveel bijenvolken op één locatie worden geplaatst dat de wilde bijen bijna verdwijnen. Deze situaties halen vaak de media, zoals afgelopen jaren tijdens de bloei van balsemien in de Biesbosch. Maar ook in Drenthe, op bijvoorbeeld het Dwingelderveld wanneer de heide bloeit. Hier grijpt Staatsbosbeheer in om het aantal bijenkasten binnen de perken te houden.

Één enkel bijenvolk heeft echter vrijwel geen impact op het voortbestaan van andere bijensoorten. Kijk in de tuin bijvoorbeeld eens een tijdje naar een bloemenperkje met verschillende soorten bloemen. Na verloop van tijd valt het op dat elke bloem door een andere bijensoort, of andere insectensoort zoals de vlinder natuurlijk, wordt bezocht. Het is niet zo moeilijk om de verschillen te zien tussen een vosje, metselbij, hommel of honingbij. Neem even de tijd en ontdek dat ze allemaal een eigen voorkeur hebben voor bloemen.

Om bijensterfte tegen te gaan is het beste antwoord het creëren van meer biodiversiteit. Meer verschillende bloemen en planten, minder bestraten en ondanks de voorliefde voor een strak gazon ook iets minder maaien. Paardenbloem, brandnetel en klaver zijn bijvoorbeeld bloemen die door allerlei soorten bijen erg gewaardeerd worden!

[lab_divider type=”plain” plain_style=”thin” plain_color=”#fed64c”]

Aan wie levert Bij de Drenth?

De pakketten die Bij de Drenth aanbiedt zijn bij uitstek geschikt voor ondernemers die een supermarkt, bouwmarkt of tuincentrum exploiteren.

Uiteraard is elke ondernemer en elke organisatie welkom om de mogelijkheden van Bij de Drenth in te zetten. Wat denkt u als restauranthouder van uw eigen lokale honing? Als zorggroep, wanneer u graag een groen park rondom de bebouwing ziet? Als lokaal industrieel bedrijf dat graag stappen zet in MVO? Of bent u schooldirecteur en wilt u een stuk praktijk toevoegen voor uw leerlingen? Kortom, voor elke organisatie zijn er mogelijkheden. Bij de Drenth komt graag langs om deze te bespreken.

[lab_divider type=”plain” plain_style=”thin” plain_color=”#fed64c”]

Komt Bij de Drenth ook buiten Drenthe?

Uiteraard!
Bijenkasten huren voor uw bedrijf is in heel Nederland mogelijk. Bij de Drenth wil zich ook dan inspannen voor regionale bijenproducten door lokale imkers in te schakelen.

Ben jij zelf imker en lijkt het je leuk om ook te imkeren bij supermarkten of andere bedrijven en instellingen? Lees dan hier verder of neem direct contact op! Bij de Drenth bespreekt graag de mogelijkheden.